Day: February 2, 2019

คลิกที่กราฟด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่กราฟด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาบ้านมือสองข้อมูลบ้านมือสองราคาเฉลี่ยของคอนโดที่สร้างขึ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นตามรายงานของในปี 2014 ราคาเฉลี่ยของที่ดินประเภทต่อไปนี้ในโตเกียวส่วนใหญ่ คอนโดมือสอง, บ้านมือสอง, บ้านสร้างใหม่, คอนโดที่สร้างขึ้นใหม่และที่ดินข้อมูลในบทความนี้เป็นไปตามบ้านมือสองสัญญาการขายที่ของคอนโดที่สร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่โตเกียวที่มากขึ้นคือ 46,530,000 เยน เพิ่มขึ้น 1.57% ต่อปี พื้นที่ชั้นโดยเฉลี่ยของหน่วยคือ 63.16 ตารางเมตร